Saurukselle ja Vema Liftille uusi omistaja kasvua voimistamaan

Saurus Oy:n ja Vema Lift Oy:n osake-enemmistöjen on 7.1.2020 allekirjoitetulla kaupalla sovittu siirtyvän Sievi Capital Oyj:n omistukseen. Kanssasijoittajana kaupassa toimi valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy). Ostetut pelastusajoneuvoyhtiöt muodostavat jatkossa uuden perustettavan konsernin. Myyjänä toiminut Kiitokori Oy irtautuu omistuksesta kokonaan, mutta jää yhtiöiden alihankkijaksi tukemaan kasvun edellyttämää lisäkapasiteettia.

Sauruksen ja Vema Liftin vahva tuoteportfolio, olemassa olevat asiakassuhteet sekä hyvä tunnettuus mahdollistavat kasvun kiihdyttämisen vastaamaan voimistuvaa markkinakysyntää. Panostukset niin tuotekehitykseen kuin tuotantokapasiteetin parantamiseen jatkuvat merkittävinä. Nyt tehty omistusjärjestely mahdollistaa yhtiöiden muodostamalle uudelle konsernille vahvan pohjan. Yhtiöille haluttiin saada uusi yrittäjäpolvi, suomalainen pitkäjänteinen omistaja, jolla on mahdollisuus panostaa toimintaan ja kiihdyttää kasvua laajenevilla globaaleilla pelastusajoneuvomarkkinoilla.

Uudistuminen ja tuotannon lisääminen tullaan toteuttamaan siten, että jatkossakin onnistumme aina yhdessä asiakkaan kanssa. Nykyiset kumppanuudet ja yhteistyösuhteet ovat se perusta, jolle toimintaa on ilo myös tulevaisuudessa rakentaa. Kiitokori Oy:n toimitusjohtaja Antero Sirkka tulee tukemaan operatiivisen liiketoiminnan jatkumista ennen uuden konsernin toimitusjohtajan nimittämistä.

 

Yhteistyöterveisin

Saurus Oy

Vema Lift Oy

 

Lisätietoa uusista omistajista

Sievi Capital on pörssilistattu (Nasdaq Helsinki) pääomasijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin suomalaisiin yrityksiin. Sievi Capital on kohdeyritysten johdon ja kanssaomistajien kumppani, joka aktiivisena omistajana tukee kohdeyritysten kasvua, tuloksellisuutta ja arvon rakentamista. www.sievicapital.fi

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka haluaa nostaa Suomen uudistuvan talouskasvun eturiviin sijoittamalla rahastoihin ja suoraan yrityksiin. Sijoitamme kannattavasti ja vastuullisesti ja luomme yhdessä uusia maailmalla menestyjiä. Hallinnoitavat pääomasijoituksemme ovat 1,2 miljardia euroa. Omistamisen ja onnistumisen kunnianhimoa www.tesi.fi | www.dtg.tesi.fi | @TesiFII