Raivausauto Kymenlaakson pelastuslaitokselle

Kymenlaakson pelastuslaitokselle luovutettiin uusi raivausauto Saurus RSC20 Cobra. Sijoituspaikka Kuusankoski.

Scania P450 B6x2*4NB alusta.
Esteri D-240 keskipumppu.
Warn 13,4 tn hydraulivinssi.
Saurus 25 kW hydrauligeneraattori.
Fassi F345RB kuormausnosturi.
Cobra sammuttinleikkuri.

Nordic Rescue Group laajentaa toimintaansa Ruotsiin yritysostolla

Nordic Rescue Group (”NRG”) on tänään ostanut ruotsalaisen Sala Brand AB:n koko osakekannan. Yrityskauppa on osa NRG:n strategiaa kansainvälistyvänä järjestelmätoimittajana. Kaupan myötä NRG laajentaa toimintaansa Ruotsiin ja luo siten johtavan pohjoismaalaisen pelastus- ja paloajoneuvokonsernin.

Lisää aiheesta Sievi Capitalin sivulla.

Sala Brand AB kotisivut.

Saurukselle ja Vema Liftille uusi omistaja kasvua voimistamaan

Saurus Oy:n ja Vema Lift Oy:n osake-enemmistöjen on 7.1.2020 allekirjoitetulla kaupalla sovittu siirtyvän Sievi Capital Oyj:n omistukseen. Kanssasijoittajana kaupassa toimi valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy). Ostetut pelastusajoneuvoyhtiöt muodostavat jatkossa uuden perustettavan konsernin. Myyjänä toiminut Kiitokori Oy irtautuu omistuksesta kokonaan, mutta jää yhtiöiden alihankkijaksi tukemaan kasvun edellyttämää lisäkapasiteettia.

Sauruksen ja Vema Liftin vahva tuoteportfolio, olemassa olevat asiakassuhteet sekä hyvä tunnettuus mahdollistavat kasvun kiihdyttämisen vastaamaan voimistuvaa markkinakysyntää. Panostukset niin tuotekehitykseen kuin tuotantokapasiteetin parantamiseen jatkuvat merkittävinä. Nyt tehty omistusjärjestely mahdollistaa yhtiöiden muodostamalle uudelle konsernille vahvan pohjan. Yhtiöille haluttiin saada uusi yrittäjäpolvi, suomalainen pitkäjänteinen omistaja, jolla on mahdollisuus panostaa toimintaan ja kiihdyttää kasvua laajenevilla globaaleilla pelastusajoneuvomarkkinoilla.

Uudistuminen ja tuotannon lisääminen tullaan toteuttamaan siten, että jatkossakin onnistumme aina yhdessä asiakkaan kanssa. Nykyiset kumppanuudet ja yhteistyösuhteet ovat se perusta, jolle toimintaa on ilo myös tulevaisuudessa rakentaa. Kiitokori Oy:n toimitusjohtaja Antero Sirkka tulee tukemaan operatiivisen liiketoiminnan jatkumista ennen uuden konsernin toimitusjohtajan nimittämistä.

 

Yhteistyöterveisin

Saurus Oy

Vema Lift Oy

 

Lisätietoa uusista omistajista

Sievi Capital on pörssilistattu (Nasdaq Helsinki) pääomasijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin suomalaisiin yrityksiin. Sievi Capital on kohdeyritysten johdon ja kanssaomistajien kumppani, joka aktiivisena omistajana tukee kohdeyritysten kasvua, tuloksellisuutta ja arvon rakentamista. www.sievicapital.fi

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka haluaa nostaa Suomen uudistuvan talouskasvun eturiviin sijoittamalla rahastoihin ja suoraan yrityksiin. Sijoitamme kannattavasti ja vastuullisesti ja luomme yhdessä uusia maailmalla menestyjiä. Hallinnoitavat pääomasijoituksemme ovat 1,2 miljardia euroa. Omistamisen ja onnistumisen kunnianhimoa www.tesi.fi | www.dtg.tesi.fi | @TesiFII

Tuotannonsuunnittelija Saurukselle

Ville Nykänen (Insinööri (ylempi AMK)) on nimitetty 2.5.2019 alkaen Saurus Oy:lle tuotannonsuunnittelijaksi. Nykäsen päätehtävinä ovat tuotannon suunnittelu ja ohjaus. Lisäksi tehtäväkuvaan kuuluu tärkeänä osana osallistuminen erilaisiin tuotannon kehitysprojekteihin sekä koulutus- ja näyttelytapahtumiin.

Nykänen siirtyi uuteen tehtäväänsä Valtran traktoritehtaalta, jossa hän toimi Valtra Unlimited Studion asentajien esimiehenä sekä huoltopalveluissa teknisenä kouluttajana. Näitä ennen hän työskenteli Savonlinja-konsernissa linja-autojen huolto- ja korjaamopäällikkönä.

Nykäsellä on vuosien kokemus palokunta-alalta mm. sopimuspalokunnan yksikönjohtajan tehtävän myötä.

Uusi ostaja Saurukselle

Katja Taskinen on nimitetty 14.1.2019 alkaen ostajaksi. Taskinen siirtyy uuteen tehtäväänsä Valtra Oy:n hankinnasta tuoteryhmäpäällikön tehtävästä.

Hänen vastuulla on nimettyjen tuoteryhmien suorat materiaalihankinnat tuotantoon sekä hän osallistuu myös hankinnan ja tuotannon kehitysprojekteihin aktiivisesti.