Tuotannonsuunnittelija Saurukselle

Ville Nykänen (Insinööri (ylempi AMK)) on nimitetty 2.5.2019 alkaen Saurus Oy:lle tuotannonsuunnittelijaksi. Nykäsen päätehtävinä ovat tuotannon suunnittelu ja ohjaus. Lisäksi tehtäväkuvaan kuuluu tärkeänä osana osallistuminen erilaisiin tuotannon kehitysprojekteihin sekä koulutus- ja näyttelytapahtumiin.

Nykänen siirtyi uuteen tehtäväänsä Valtran traktoritehtaalta, jossa hän toimi Valtra Unlimited Studion asentajien esimiehenä sekä huoltopalveluissa teknisenä kouluttajana. Näitä ennen hän työskenteli Savonlinja-konsernissa linja-autojen huolto- ja korjaamopäällikkönä.

Nykäsellä on vuosien kokemus palokunta-alalta mm. sopimuspalokunnan yksikönjohtajan tehtävän myötä.

Uusi ostaja Saurukselle

Katja Taskinen on nimitetty 14.1.2019 alkaen ostajaksi. Taskinen siirtyy uuteen tehtäväänsä Valtra Oy:n hankinnasta tuoteryhmäpäällikön tehtävästä.

Hänen vastuulla on nimettyjen tuoteryhmien suorat materiaalihankinnat tuotantoon sekä hän osallistuu myös hankinnan ja tuotannon kehitysprojekteihin aktiivisesti.